Skip to main content

Vuilwerend 2-laags verfsysteem

Waarom zou u kiezen voor dit systeem?

Alle bouwmaterialen zijn onderhevig aan veroudering, dus ook gevels met buitenstucwerk. Buitengevels worden namelijk aangetast door UV-licht, regen en wind. Daardoor wordt stucwerk poreuzer en vervuild het sneller. Door buitenstucwerk zorgvuldig te onderhouden, verlengt u de levensduur van uw gevel.

Niet geschilderd pleisterwerk zal na verloop van jaren vervuiling en mogelijk ook alg aangroei vertonen. De snelheid waarmee dit gebeurd is afhankelijk van vele factoren, namelijk:
- type pleister
- kleur
- luchtvervuiling
- omliggende beplanting
- oriëntatie
- detaillering
- is het pleisterwerk wel of niet geschilderd

Zodra vervuilingen onacceptabel worden (esthetisch) kunnen de gevels onder geringe hoge druk (max. 40bar) gereinigd worden. Echter kan door deze reiniging de toplaag van het stucwerk ‘schraal’ worden omdat men het bindmiddel uit de stucpleister spuit, dit kan opgelost worden door het pleisterwerk alsnog te schilderen om technisch afbreuk aan het systeem te doen voorkomen.

Gemiddeld zal bij een systeem zonder vuilwerende verflaag, dit na een ouderdom van 6 tot 8 jaar gedaan moeten worden. Een vuilwerende verflaag (2-laags, voldoende damp-open) geeft weer een duurzame bescherming voor een nieuwe periode.

Wij raden echter aan om het pleisterwerk direct te laten schilderen. Hierdoor zal de toekomstige onderhoudscyclus positief verschuiven en zal er pas na gemiddeld 12 tot 14 jaar opnieuw te hoeven worden geschilderd (inclusief alg-sanering en reiniging).

Bovendien resulteert dit meteen in andere voordelen:
- De pleisterlagen zijn nog schoon waardoor deze niet van tevoren gereinigd hoeven te worden, tevens is alg- sanering niet aan de orde.
- De steiger staat nog rondom het project, wat enorm scheelt in kosten.

En misschien wel het belangrijkste voordeel: het pleisterwerk wordt beschermd (poriën worden dichtgezet) waardoor deze ook veel minder vuil aantrekt.

Dit wil zeggen dat de gevel, door de aangebrachte schilderlaag, vuil-en waterwerend is. Door de waterwering zal de gevel langer droog en dus schoner blijven. Het vuil zal zich niet meer aan de gevel hechten, maar zelfs ‘schoon’ regenen. Bij een regenbui nemen de regendruppels de losse vuildeeltjes mee waardoor de gevel dus schoon blijft.

Ook tijdens het toekomstig proces van ‘onderhouden’ kunnen wij u ondersteunen. Graag maken wij voor u, een onderhoudscontract op maat. Hierin is o.a. een conditiemeting opgenomen. Dit zou betekenen dat een inspecteur van ons, elke twee of drie jaar de gevels met gepleisterde afwerking komt inspecteren. Deze informeert u over de bevindingen en de prognose voor vervolg onderhoud.

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend onderhoudscontract.

Kies zekerheid voor het juiste onderhoud!

Download brochures in PDF formaat:

StoLotusan
Strikolith Pearlcoat