Skip to main content

Voorwaarden


Bedrijfsgegevens

De Grootmeesters is een handelsnaam van Stukadoorsbedrijf De Groot B.V. 
KvK: 160.87902
Bank: Rabobank Veghel-Erp
IBAN: NL 04 RABO 0114691134
G-rek: 99.12.73.435
BTW nr: 80.60.23.028.B01

Algemene voorwaarden

Al onze leveringen geschieden volgens de Algemene Aannemings- Leveringsvoorwaarden voor het Stucadoors- en Afbouwbedrijf, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 30171023. Een digitale versie is als PDF te downloaden.

Privacybeleid De Grootmeesters

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen wij er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Op grond van de wet moeten wij je informeren over welke persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens‘) wij verwerken en waarom wij dat doen. Dat doen wij in dit privacybeleid.

Wij verwerken gegevens van klanten, leveranciers en websitebezoekers.

Soort gegevens
Wij verwerken NAW-gegevens, telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres. Ook houden wij IP-adressen van websitebezoekers bij.

Ons doel
Wij verwerken je gegevens om de volgende redenen:

  • om je te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om je mailings te kunnen toesturen;
  • om onze website te verbeteren (IP-adres);
  • om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens.

Je rechten

Heb je vragen en/of suggesties over de verwerking van jouw gegevens of wil je deze wijzigen/aanvullen, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@degrootmeesters.nl. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door je verstrekte gegevens.

Cookiebeleid De Grootmeesters

De Grootmeesters maakt gebruik van cookies
Om je een optimaal websitebezoek te garanderen maken wij gebruik van cookies, raadpleeg hiervoor ons Cookiebeleid.

De Grootmeesters maakt bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser automatisch opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij jou herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics
De website(s) van De Grootmeesters maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Datalek
Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen.

Wijzigingen privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?
Mocht je vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kun je ons bereiken op 0413 216 282. Indien je een klacht wilt indienen omtrent ons privacybeleid dat kun je je richten tot Sander de Groot via info@degrootmeesters.nl.

Versie: 12-2022